dape

Spoje parozábrany

 

  1. Stropná konštrukcia
  2. Stropné dosky
  3. Parotesná tepelná izolácia DAPE s reflexnými účinkami typ AP3 alebo AP5
  4. Betónová zmes
  5. Rozvod tepelného podlahového kúrenia
  6. Teleso ústredného kúrenia
  7. Skladba podlahy

Parotesná tepelná izolácia DAPE s reflexnými účinkami typ AP3, AP5 - hliníková fólia nastavená na PE penu hrúbky 3 mm alebo 5 mm

Použitie:

Parotesná tepelná izolácia DAPE s reflexnými účinkami typ AP3 alebo AP5 - izolácia sa položí hliníkovou fóliou smerom k rozvodom podlahového kúrenia.

Výhody:

Pod rozvody teplovdného podlahového kúrenia = odraz tepla do interiéru.

Za telesom ústredného kúrenia = odraz tepla smerom do interiéru.