dape

Použitie izolácie DAPE typ AB

 

CAD priečny rez (neodvetrávaná strecha)

 1. Strešná krytina
 2. Latovanie
 3. Kontralaty
 4. Difúzna priepustná poistka hydroizolácie
 5. Tepelná izolácia
 6. Poarotesná izolácia DAPE typ AB pripevnená na krokvách
 7. Vzduchová medzera vytvorená pomocou drevených lát alebo CD profilov
 8. Sádrokartón alebo drevený obklad
 • Vysoký faktor difúzneho odporu µ = 346 000
 • Pomocou reflexnej parotesnej tepelnej izolácie DAPE typ AB a vzduchové medzere je sálavá zložka tepla z 95% vrátená späť do interiéru a dochádza k zvýšeniu tepelného odporu strechy o R= 1,1 m2K/W - odpovedá násobku prestupu tepla U=0,909 W/m2K
 • Prerušenie tepelných mostov cez krokve - nie je treba zateplovať izoláciu z minerálnych alebo sklených vlákien pod krokvy = úspora za túto izoláciu
 • Vďaka spojeniu dvoch materiálov do jedného tzn. tepelnej izolácie a parozábrany vzniká menšia pracnosť pri realizácii = nižšia cena
 • Rozvody elektroinštalácií a v streche bežne vedú vo vrstve minerálnej vaty, pri ich vytiahnutí smerom do interiéru dochádza k prepichovaniu parozábrany. Cez prestupy káblov parozábranou dochádza pri nesprávnom prevedení k prieniku vodných pár do strechy a taktiež ku značným tepelný stratám. Tepelné straty vznikajú vplyvom sania v týchto miestach. Vo vzduchovej medzere pred parotesnou tepelnou izoláciou DAPE je možné previesť rozvody elektroinštalácií bez nebezpečia porišenia funkcie parozábrany vyššie uvedenými pripadmi.
 • Ďalšou veľkou výhodou vzduchovej medzery je možnosť správneho prevedenia ukončenia parozábrany na stene - tj. pomocou lepiacich pásiek na spoj parozábrany - murivo a prítlačné lišty. Pri klasickom prevedení podhľadu priamo na parozábranu je obtiažne tento detail správne previesť a môže tu dôjsť k prieniku vodných pár do tepelnej izolácie v streche.
 • Parotesná tepelná izolácia DAPE s reflexnými účinkami typ ABA sa dá použiť vo vetranej i nevetranej streche, do stien drevostavby.
 • Ľahká úprava rozmerov - parotesná tepelná izolácia DAPE sa ľahko upravuje na požadované rozmery pomocou nožníc alebo noža.
 • Jednoduchá manipulácia - z dôvodu nízkej objemovej hmotnosti.