dape

Použitie izolácie DAPE typ ABA

 

CAD priečny rez (odvetrávaná strecha)

 1. Strešná krytina
 2. Latovanie
 3. Kontralaty
 4. Poistná hydroizolácia
 5. Vetraná vzduchová medzera
 6. Tepelná izolácia
 7. Vzduchová medzera vytvorená pomocou lát na krokvách
 8. Poarotesná izolácia DAPE typ ABA
 9. Vzduchová medzera vytvorená pomocou strešných lát alebo CD profilov
 10. Sádrokartón alebo drevený obklad
 • Vysoký faktor difúzneho odporu µ = 394 000
 • Pomocou reflexnej parotesnej tepelnej izolácie DAPE typ ABA a vzduchové medzere je sálavá zložka tepla z 95% vrátená späť do interiéru a dochádza k zvýšeniu tepelného odporu strechy o R= 1,1 m2K/W - odpovedá násobku prestupu tepla U=0,909 W/m2K
 • Vzduchová medzera medzi hlavnou tepelnou izoláciou a parotesnou izoláciou DAPE typ ABA zvýši tepelný odpor strechy o R = 0,2 m2/W
 • Pomocou reflexnej parotesnej tepelnej izolácie DAPE typ ABA a vzduchovej medzere smerom k hlavnej izolácii je sálavá zložka zbytkového tepla, ktoré prešlo cez hlavnú izoláciu z 95% vrátené späť do strešnej konštrukcie - nedochádza k prehrievaniu interiéru v letnom období
 • Prerušenie tepelných mostov cez krokve - nie je treba zateplovať izoláciu z minerálnych alebo sklených vlákien pod krokvy = úspora za túto izoláciu
 • Vďaka spojeniu dvoch materiálov do jedného tzn. tepelnej izolácie a parozábrany vzniká menšia pracnosť pri realizácii = nižšia cena
 • Rozvody elektroinštalácií a v streche bežne vedú vo vrstve minerálnej vaty, pri ich vytiahnutí smerom do interiéru dochádza k prepichovaniu parozábrany. Cez prestupy káblov parozábranou dochádza pri nesprávnom prevedení k prieniku vodných pár do strechy a taktiež ku značným tepelný stratám. Tepelné straty vznikajú vplyvom sania v týchto miestach. Vo vzduchovej medzere pred parotesnou tepelnou izoláciou DAPE je možné previesť rozvody elektroinštalácií bez nebezpečia porišenia funkcie parozábrany vyššie uvedenými pripadmi.
 • Ďalšou veľkou výhodou vzduchovej medzery je možnosť správneho prevedenia ukončenia parozábrany na stene - tj. pomocou lepiacich pásiek na spoj parozábrany - murivo a prítlačné lišty. Pri klasickom prevedení podhľadu priamo na parozábranu je obtiažne tento detail správne previesť a môže tu dôjsť k prieniku vodných pár do tepelnej izolácie v streche.
 • Parotesná tepelná izolácia DAPE s reflexnými účinkami typ ABA sa dá použiť vo vetranej i nevetranej streche, do stien drevostavby.
 • Ľahká úprava rozmerov - parotesná tepelná izolácia DAPE sa ľahko upravuje na požadované rozmery pomocou nožníc alebo noža.
 • Jednoduchá manipulácia - z dôvodu nízkej objemovej hmotnosti.