dape

Spoje parozábrany

 

 1. Drevené palubky alebo SDK dosky
 2. Obojstranná lepiaca páska URSA SECO 41
 3. Parotesná tepelná izolácia DAPE s reflexnými účinkami
 4. Tepelná izolácia
 5. Hliníková lepiaca páska
 6. Vzduchová medzera vytvorená drevenými latami alebo CD profilmi
 7. Tesniaca páska URSA SECO 32 na spoj parozábrany - murivo
 8. Akrylátový tmer alebo drevená lišta
 9. Omietka
 10. Murivo
 11. Ukončenie parotesnej izolácie DAPE s reflexnými účinkami hliníkovou páskou - zabránenie vniknutiu vodných pár do izolácie
 12. Prítlačná lišta
 13. Hmoždinka