Typy fóliíPozor!


Nová web stránka
s on-line eShop-om
je na adrese:


http://www.tepelna-izolacia-1.sk !

dape

Firma DAPE

 

Profilácia českej partnerskej firmy DAPE

Firma DAPE je výrobcom nielen moderných stavebných materiálov, ale sa zaoberá aj výrobou obalových materiálov - bublinkových fólií - obalových a izoločných materiálov pre nestavebné konštrukcie ako sú napr. pretlakové haly a skleníky. Ďalej firma DAPE vyrába solárne plachty na bazény s UV stabilizáciou v niekoľkých prevedeniach.

Spoločnosť DAPE stála u zrodu vývoja a distribúcie reflexných tepelne izolačných parotesných fólií na českom a slovenskom trhu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s výrobou týchto materiálov a ich dôkladným vývojom sú ich produkty kvalitné výrobky s vysokou úžitkovou hodnotou, ktorá v sebe spája vlastnosti tepelne izolačné a parotesné. Vďaka týmto vlastnostiam výrobky DAPE pomáhajú energetickým úsporám pri užívaní stavby i dokonalú ochranu tepelne izolačných vrstiev v konštrukcii.

Samozrejmosťou je poskytovanie odborného poradenstva k ponúkaným materiálom, ich použitiu a správnej realizícii, školenie alebo možnosť spracovania posudku tepelných vlastností konštrukcie zdarma.