Typy fóliíPozor!


Nová web stránka
s on-line eShop-om
je na adrese:


http://www.tepelna-izolacia-1.sk !

dape

POLAR+

Tepelná izolácia POLAR + sa používa ako hlavná tepelná izolácia strešných, stenových a podlahových konštrukcií. Je vhodná na zateplenie pasívnych či nízkoenergetických domov, drevostavieb, podkrovných nadstavieb a priestorov, strešných konštrukcií a hál. Je veľmi vhodná na zateplenie rodinných domov a stavieb, energeticky úsporných stavieb pre živočíšnu výrobu, mraziacich boxov, stavebných buniek, sanitárnych kontajnerov a pod.

V hrúbke 35 mm nahradí 260 - 310 mm tepelné izolácie

Parametre a vlastnosti izolácie POLAR+

  • vysoký tepelný odpor bublinových a penových vrstiev
  • vysoká odrazivosť tepelného žiarenia až 95%
  • vysoký odpor pri prestupe tepla vedením medzi vrstvami
  • vysoká paronepriepustnosť
  • rušenie magnetického smogu - hliníkové vrstvy fólií účinne eliminujú škodlivé vplyvy elektromagnetického vlnenia
  • izolácia vhodná pre alergikov - z izolácie sa neuvoľňujú žiadne škodlivé látky ani mikroskopické častice
  • odolnosť proti škodcom - vďaka Al fóliám sú izolácie nestráviteľné pre drobné škodce (hmyz, hlodavce)
  • plne recyklovateľné - izolácie sú vyrobené z plne recyklovateľných materiálov

 

Tepelný odpor izolácie Polar + 4,2 m2 K/W
Tepelný odpor izolácie so vzduchovou medzerou 6,63 - 7,81 m2 K/W
Ekvivalentný difúzny odpor 1780 (m)
Hrúbka izolácia POLAR+ 35 mm
Šírka rolky 1 m
Dĺžka rolky (pri vätčom odbere dohodou) 5/10 m
Plošná hmotnosť 840 g/m2